Utbildning är det optimala verktyget för att uppnå gemenskap, skapa gemensamma drivkrafter och en vi-känsla. Detta gör att gruppens individer blir effektivare och fokuserar på samma saker.
Amanda skapar utbildningar efter förfrågan och i samarbete med olika samarbetspartners, beroende på vad syftet är med utbildningen.

Det bästa är om man lägger upp en utbildningsplan över en längre period, med återkommande möten som gör att kunskaper och gemensamma beslut inte glöms bort samt att vi ser till att målen hela tiden nås.

Alla företag och organisationer har två saker gemensamt;
Det första är ambitionen att uppnå företagets eller organisationens uppsatta mål och det andra är positiv kommunikation såväl internt som externt.


Dessa ämnen – MÖTEN, MÅL och KOMMUNIKATION är det som Amanda och Positiv Energi arbetar med. 
 
Copyright © 2008 Positiv Energi AB. All rights reserved.